Răspuns provocare ordinea de traversare a intersecției